Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Update Pathfinder: Kingmaker.

22 September 2020

207

1

được liên kết với bài viết Pathfinder: Kingmaker

Mong admin update game lên ver 2.1.0 ạ. 

Bài viết đã bị khóa bình luận

  • SW (Bá) Quản trị viên

    đã cập nhật v2.1.3b nha bạn