Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

X4: Foundations

X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)

Processor: Intel i5-4590 3.3GHz or AMD equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 780/970 or AMD equivalent (Vulkan support required)

Storage: 12 GB available space


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)

Processor: Intel Core i7-6700 or AMD equivalent

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 1070 or AMD equivalent (Vulkan support required)

Storage: 12 GB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua X4: Foundations ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
X4: Foundations

[  Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng  ]

Size : 9.76 GBBẢN CRACK CODEX


DOWNLOAD


UPDATE V1.20BẢN CRACK CODEX


DOWNLOAD


UPDATE V1.20THÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN CRACK CODEX


PART 1

PART 2

PART 3


UPDATE V1.20

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt